Alternatywna lingwistyka historyczna
Do opisu metody i wyników badań
        Historia tysiąclecia, które zbliża się ku końcowi, poucza nas, że należy iść tą właśnie drogą: nie wyzbywać się tęsknoty za prawdą ostateczną, z pasją jej poszukiwać i śmiało odkrywać nowe szlaki. To wiara przynagla rozum, aby przekraczał wszelkie bariery izolacji i nie wahał się ponosić ryzyka w poszukiwaniu wszystkiego co piękne, dobre i prawdziwe. Wiara zatem staje się zdecydowanym i przekonującym obrońcą rozumu.
JAN PAWEŁ II.
ENCYKLIKA FIDES ET RATIO (V, 56).   
        Praca tu przedstawiona w ogóle wspiera pogląd, że czasami warto zrezygnować z ustalonych poglądów naukowych i nawet nie znać historię problemu, i spojrzeć na nią świeżym okiem przy uwzględnieniu doświadczenia uzyskanego w zupełnie innej dziedzinie nauki. Rezultatem tego podejścia była opracowana autorem specjalna metoda graficzno-analityczna, w którą od ponad trzydziestu lat badano kilkadziesiąt języków różnych rodzin językowych. Sama długość badań sugeruje, że autor był zaangażowany w pracę z wielkim entuzjazmem i niezachwianą wiarą w jej skuteczność. Opis metody i zasady jej wykorzystania pokazano na przykładzie języków słowiańskich w artykule "Definiowanie posiedleń dawnych Słowian sposóbem graficzno-analitycznym" (Стецюк В.М., 1987). Przedstawione na tej stronie materiały oparte są na trzech dalszych pracach autora wydanych w 1998 - 2002 rr. w Kijowie i Lwowie.
        Patrząc za zasłonę procesów prehistorycznych, które miały miejsce w Europie Wschodniej, autor stwierdził, że przedstawiony ogólne wzór może być bardziej zróżnicowany, jeśli wykorzystać pojedyncze fakty do dziś nie ułożone w system. Fakty te zapewniają językoznawstwo porównawcze i archeologia, nazwy miejscowości i anthroponimiczne, etnografia i antropologia, świadectwa starożytnych autorów i wydawania niedawne. Wiele z tych faktów dla autora z rozwojem Internetu zostały dostępne i użyte w ciągu badań. W związku z tym, że dziesięć lat od pierwszej publikacji było konieczne wprowadzenie do oryginalnych tekstów wielu uzupełnień i udoskonaleń. W szczególności, wykorzystanie materiałów Siergieja Starostina umożliwiło dociekanie metodą graficzno-analityczną języków mongolskich, tungusko-mandżurskich, japońskiego i koreańskiego w ich stosunkach do języków ałtajskich. W rezultacie, powstały modele stosunków rodzinnych i zgodnie obszary ich powstawania. Oprócz tego była zrobiona analiza nazw miejscowości Wschodniej, Środkowej i Północnej Europy na podstawie uzyskanych wyników innych badań.

        Sama metoda graficzno-analityczna i otrzymane z jej pomocą wyniki zostały zaakceptowane przez niektórych renomowanych ekspertów z wielkim uprzedzeniem, co wpłynęło na powstawanie dalszej ogólnej nieufnej postawy do osobowości autora i jego badań. Po pierwszych awansach autorowi było odmówiono u dalszych publikacjach w rosyjskich i ukraińskich czasopismach naukowych, gdzie od kilku lat wielokrotnie wysła Metoda bardzo graficzno-analityczne i otrzymał od niego, wyniki zostały zaakceptowane przez niektórych renomowanych ekspertów z wielkiego uszczerbku, które wpłynęły na powstawanie dalszych ogólnego nieufny postawy i osobowości autora i jego badań. ѕislya zaliczki na pierwszym autorem był odmówił dalszych publikacji w rosyjskich i ukraińskich czasopismach naukowych, gdzie od kilku lat wielokrotnie wysłał swoje pracę lub ofertz. Tą ogólnł postawę dobrze ilustruje krytyczny artykuł w cyasopismie "Woprosy jazykoznania", autor jakiego, sądząc yeyribionych uwag, nie zagłębil się głęboko w istotę proponowanej metody, ale wziął odpowiedzialność za swój los, mówiąc, że metoda jest "mało przydatna jak narzędzia w badaniach paleoetnogeograficynych" (Żuravlev A.F. 1991). Oczywiście, zawsze nowe koncepcje są tlumione prez faryzeusze, którzy uważają siebie jedynymi strażnikami prawdy, ale w tym przypadku brak zaufania do metody zrobili i mniej pewni siebie przedstawicieli nauki akademickiej w Europie i Ameryce. Przyczyny tego są silne a głębokie. Mówić o tym tutaj nie miejsce.
© Valentyn Stetsyuk
Free counter and web stats
Rambler's Top100
Сайт управляется системой uCoz